TOUR TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6 NGÀY 5 ĐÊM (ĐƯỜNG BỘ)

Ngày khởi hành:

hàng tháng

Thời gian:

6 ngày 5 đêm

Lịch trình:

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Vận chuyển:

ô tô, tàu hỏa